Vyberte stránku

Právní služby Jihlava

Obchodní právo

 

 • Zakládání a přeměny společností
 • Společenské smlouvy
 • Převody obchodních podílů
 • Sepis obchodních smluv
 • Problematika obchodně-závazkových vztahů
 • Vymáhání pohledávek
 • Ochrana před nekalou soutěží

Občanské a rodinné právo

 

 • Převody nemovitostí
 • Odpovědnost za škody
 • Rozvody manželství
 • Výživné
 • Majetková vypořádání
 • Dědictví
 • Vymáhání pohledávek

Správní právo

 

 • Přestupky v dopravě, ve stavebnictví

Trestní právo

 

 • Obhajoba v trestních věcech včetně hospodářské kriminality
 • Zastoupení poškozených v trestním řízení

Pracovní právo

 

 • Vymáhání dlužné mzdy
 • Neoprávněné ukončení pracovního poměru
 • Obecné poradenství

Insolvenční právo

 

 • Zpracování insolvenčních návrhů včetně návrhů na oddlužení
 • Přihlášky pohledávek věřitelů

Bytové spoluvlastnictví

 

 • Služby pro SVJ a bytová družstva

Advokátní úschova

 

 • Advokátní úschova tzv. deposit – bezpečná úschova finančních prostředků při prodeji a koupi nemovitostí.

Ceny právních služeb a právní poradny jsou smluvní za poskytnutou službu či dohodnutou hodinovou sazbu.
Platby jsou možné jak hotovostní, tak převodem na účet.

Pokud preferujete kvalitní a kompletní služby, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář v Jihlavě.

Skip to content