Vyberte stránku

Advokátní kancelář Jihlava
JUDr. Luboš Komůrka, advokát

KVALITNÍ A KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokát JUDr. Luboš Komůrka provozuje již od roku 1998 soukromou advokátní praxi a poskytuje služby v oblasti advokacie jak právnickým, tak fyzickým osobám.

Kancelář advokáta poskytuje dlouhodobý právní servis obchodním korporacím a podnikatelům, fyzickým osobám. Zároveň nabízí jednorázové poradenství právnickým a fyzickým osobám a jejich zastupování v řízeních občanskosprávních, rozhodčích, trestních a správních.

V rámci nabídky komplexního souboru služeb advokátní kancelář spolupracuje s notářským úřadem sídlícím ve stejné budově, dále s kanceláří daňového poradce a exekutorským úřadem. Zajišťuje také úschovy finančních prostředků na bankovních účtech (advokátní úschova).

Soustředíme se zejména na tyto oblasti práva:

  • Obchodní právo
  • Trestní právo
  • Pracovní právo
  • Občanské a rodinné právo
  • Insolvenční právo
  • Správní právo
  • Bytové spoluvlastnictví
  • Nabízíme služby advokátní úschovny

Kontakt

JUDr. Luboš Komůrka, advokát

Benešova 1304/8
586 01 Jihlava

+420 567 330 071
+420 567 216 951
+420 602 591 927
Provozní doba
Pondělí 8:00-16:00
Úterý 8:00-16:00
Středa 8:00-17:00
Čtvrtek 8:00-16:00
Pátek 8:00-14:00

Poraďte se s právníkem

Skip to content