Právní služby Jihlava

 

Obchodní právo

 
 • Zakládání a přeměny společností
 • Společenské smlouvy
 • Převody obchodních podílů
 • Sepis obchodních smluv
 • Problematika obchodně-závazkových vztahů
 • Vymáhání pohledávek
 • Ochrana před nekalou soutěží
 
 

Občanské a rodinné právo

 
 • Převody nemovitostí
 • Odpovědnost za škody
 • Rozvody manželství
 • Výživné
 • Majetková vypořádání
 • Dědictví
 • Vymáhání pohledávek
 
 
 
 

Správní právo

 
 • Přestupky v dopravě, ve stavebnictví
 
 

Trestní právo

 
 • Obhajoba v trestních věcech včetně hospodářské kriminality
 • Zastoupení poškozených v trestním řízení
 
 
 
 

Pracovní právo

 
 • Vymáhání dlužné mzdy
 • Neoprávněné ukončení pracovního poměru
 • Obecné poradenství
 
 

Insolvenční právo

 
 • Zpracování insolvenčních návrhů včetně návrhů na oddlužení
 • Přihlášky pohledávek věřitelů
 
 
 
 

Bytové spoluvlastnictví

 
 • Služby pro SVJ a bytová družstva
 
 

Advokátní úschova

 
 • Advokátní úschova tzv. deposit – bezpečná úschova finančních prostředků při prodeji a koupi nemovitostí.
 
 
 
Ceny právních služeb a právní poradny jsou smluvní za poskytnutou službu či dohodnutou hodinovou sazbu.
Platby jsou možné jak hotovostní, tak převodem na účet.

Pokud preferujete kvalitní a kompletní služby, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář v Jihlavě.